SCHNEIDER Real ponúka ako prvý bezkontaktný realitný servis – a reaguje tak na dopyt zo strany klientov po tomto type služby v priebehu celosvetovej pandémie COVID-19. Prioritou pri realitných transakciách v takomto období musí samozrejme byť aj zabezpečenie ochrany zdravia jej účastníkov – našich klientov, či už sa jedná o vlastníkov nehnuteľností alebo o záujemcov o ich kúpu či prenájom. Toto pre klientov zabezpečujeme na 100%.

V ďalšom texte stručne sumarizujeme výhody pri bezkontaktnej realizácii realitných transakcií so SCHNEIDER Real, aký je presne postup pri transakciách a v čom sa takýto postup líši od bežnej RK fungujúcej ešte v „starom režime“, ktorý bol aktuálny v období pred pandémiou COVID-19.

 1. Kient nám posiela vlastný fotomateriál k nehnuteľnosti / alebo my zabezpečíme krátku návštevu profesionálneho fotografa (cca 20min) s overiteľnou reputáciou, je možné aj v prázdnych priestoroch s majiteľom čakajúcim vonku, príp. v priestoroch, podľa vzájomnej dohody. V prípade exkluzívnej spolupráce, ktorá je s klientom vždy dohodnutá zvlášť a riešená samostatnou zmluvou (zmluvu posielame vopred na pripomienkovanie), pre klienta na vlastné náklady zabezpečíme nasnímanie nehnuteľnosti do 3D priestoru profesionálnym 3D fotografom najkvalitnejších vizuálizácií Matterport. 3D obhliadky Matterport sa pohybujú v cenách od 300 do 1500 eur, opäť ide len o krátku návštevu a naši exkluzívni klienti ich majú od nás bezplatne.

 2. Klient s nami podpisuje jednoduchú ne-exkluzívnu zmluvu o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti, podpis je bezkontaktný. Štandardne s našimi klientami podpisujeme úplne jednoduchú, bázickú zmluvu o sprostredkovaní, bez našej exkluzivity, tzn. klient si môže nehnuteľnosť paralelne predávať aj vlastným spôsobom. Exkluzívne zastúpenie klienta v RK SCHNEIDER Real nesie so sebou veľmi veľa výhod a väčšinou znamená podstatné urýchlenie predaja nehnuteľnosti. O exkluzivite jednáme s klientom vždy samostatne, nikdy nie je automatická. Exkluzívne zastúpenie predstavuje balíček najväčších benefitov pre zákazníka – a zabezpečuje najrýchlejší predaj či prenájom nehnuteľnosti. Exkluzívne zastúpenie je vždy dohodnuté samostatnou zmluvou o exkluzívnom sprostredkovaní, ktorú podpisujeme len s tými klientami, ktorí oň prejavia záujem.

 3. Klienta zaregistrujeme v našom online systéme, podpis zmluvy prebieha online plus paralelne ide podpísaná zmluva do pošty.

 4. Na základe kompletnej vstupnej informácie využívame náš predajný know-how v spektre nástrojov, ktoré klient bežne nemá k dispozícii

 5. Aplikujeme všetky formy predajných nástrojov, ktoré máme rokmi overené na najlepšie, najrýchlejšie a najefektívnejšie fungovanie

 6. Záujemcov o obhliadku nehnuteľnosti klientovi avizujeme vopred, obhliadka prebieha bezkontaktne (ak to len klient nechce mať inak). Samotná obhliadka nehnuteľnosti prebieha pri minimálnom počte zúčastnených osôb, z dôvodu zabezpečenia zdravia počas pandémie. Vzhľadom k rôznorodosti predajných situácií používame jeden z možných scenárov:

  • 6.A Obhliadky so záujemcami realizujeme formou doprevádzanej 3D vizualizácie online

  • 6.B Klient sa stretáva so záujemcom o jeho alebo jej nehnuteľnosť, zabezpečíme telekonferenciu

  • 6.C Klient nám po podpise protokolu zverí kľúče k nehnuteľnosti, obhliadky následne riešime my

 7. Počas obhliadok vždy udržiavame kontakt so všetkými zúčastnenými stranami prostredníctvom telekonferencie, na naše náklady

 8. Všetky informácie o priebehu transakcie sú zaznamenávané v online systéme, ktorý pre klienta máme k dispozícii úplne bezplatne

 9. Komunikujeme so záujemcami, ktorí sa na našu mnohokanálovú kampaň ozývajú, po vyjadrení záujmu informujeme klienta

 10. Zabezpečíme kompletnú finalizáciu realitnej transakcie na katastri — a plný právny servis. Províziu fakturujeme až po vklade na katastri.

Veríme, že Vás naša bezkontaktná ponuka v tomto čase – kedy je každé podobné opatrenie len a len vítané z hľadiska bezpečnosti – zaujala a tešíme sa, že sa na nás s dôverou obrátite. Tešíme sa na Vás!

Ing. Marek Stupka (Partner, CEO) – SCHNEIDER REAL